Studera i USA

I USA finns det två typer av utbildningar där båda erbjuder ett brett utbud av akademiska program för alla studenter.

För att bli behörig måste du slutföra testerna TOEFL och SAT.

TOEFL
TOEFL står för Test of English as a Foreign Language. Provet är utformat för att testa din förmåga att använda och förstå engelska på universitetsnivå. Provet inkluderar både läsning, lyssnande, talande, och skrivning. I Sverige finns provdatum under hela året i Stockholm och Malmö.

 

SAT
SAT står för Scholastic Aptitude Test och kan jämföras med det svenska högskoleprovet. SAT har sektioner i läsning, skrivning, och matematik. Provet är utformat för att täcka vad du har lärt dig på gymnasiet och för vad du bör veta för att göra bra ifrån dig på universitetet. För internationella studenter är läroplanen på universitetet i USA annorlunda så det är viktigt att du förbereder dig inför provet. Vi på Athletes Abroad kan ge dig råd om hur du förbereder dig och vilka läromedel som hjälper dig att lyckas.

 

Bachelors Degree
En kandidatexamen är det som typiskt sett refereras till en universitetsexamen. Det finns över 2000 högskolor och universitet som erbjuder program där studenter kan få ta sin examen. De första två åren består vanligtvis av en allmän utbildningsplan som omfattar en rad ämnen som till exempel samhällsvetenskap, naturvetenskap, engelska, historia, och matematik. Efter de två första åren börjar eleverna att fokusera på sittspecialområde. Varje universitet erbjuder sina egna akademiska program och specialområden.

 

Associates Degree
En Associates Degree erbjuds på junior- och community universitet och tar vanligtvis två år att slutföra. Studenter kan ta sin Associates Degree för att sedan tillgodoräkna sina två år och fullgöra en fyraårig kandidatexamen.